Dit is de website van

West Coast General Store

Ons vestigings- en postadres is

Legionairshof 11
6852 RV, Huissen
Nederland

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

83766812

Ons btw-nummer is

NL862982984B01

 

Algemeen

West Coast General Store respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

 

Welke gegevens worden door West Coast General Store verwerkt?

 1. De gegevens die door West Coast General Store worden verwerkt zijn de gegevens die u zelf invult op het invulscherm waar u zich kunt aanmelden. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, email etc.).
 1. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch de domeinnaam en het emailadres van de ondernemer
 2. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
  1. uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke
  2. uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  3. uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  4. de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  5. alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
  6. alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

 

Wat doet West Coast General Store met uw gegevens?

 1. Voor intern gebruik en daarna verwijderd
 2. Om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker
 3. Om de inhoud van onze website te verbeteren

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden

 

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.)

 1. uw voorkeuren te registreren;
 2. informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
 3. informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
 4. uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden;
 5. de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt;

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet

Links

De site van westcoastgeneralstore.com kan koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Zint.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 

Veiligheid

a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

b. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

c. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

 • Per email: [email protected]
 • Per telefoon: +31 (0)85 087 2007
 • Op het eerder vermelde adres

 

Over communicatie per e-mail

 1. Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
 2. U kunt periodieke mailings ontvangen
  1. van ons, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres
 3. Ons bedrijf zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt;
 4. Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacybeleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met Ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres